x
Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Nazwa Firmy z siedzibą w Miasto, ul. Ulica, kod pocztowy Kod pocztowy, adres e-mail: email, tel. numer telefonu

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej Strona jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Nazwa Firmy z siedzibą w Miasto, to: adres korespondencyjny ul. Ulica, Kod pocztowy, Miasto, adres e-mail:email, tel. numer telefonu, formularz kontaktowy dostępny na stronie Strona, infolinia numer telefonu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Jak przygotować się do spotkania z adwokatem?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że na spotkanie z adwokatem przygotować się warto. Umożliwi to bowiem już podczas pierwszej rozmowy ustalenie faktów w sprawie, co jest niezbędne, aby adwokat mógł udzielić pomocy prawnej. Tylko dokładna znajomości faktów umożliwi zdiagnozowanie problemu przez adwokata, ocenę szans oraz zagrożeń, a także określenie realnych celów i metod dalszego prowadzenia sprawy.

Przed spotkaniem z adwokatem należy więc przypomnieć sobie wszystkie istotne w sprawie fakty, a także przygotować wszystkie dokumenty związane ze sprawą, a następnie przynieść je na spotkanie. Jeśli  mamy wątpliwość, czy dany dokument jest istotny, czy tez nie, to lepiej jest go wziąć ze sobą na spotkanie. Profesjonalna wiedza adwokata pozwoli mu lepiej ocenić, czy dokument ma znaczenie w sprawie, czy zawiera istotne informacje, czy może posłużyć jako dowód w postępowaniu przed sądem. Zdarza się bowiem, że w naszej ocenie nieistotny zapisek kontrahenta na fakturze stanowi istotny dowód w sprawie.

W zależności od rodzaju sprawy, z którą zgłaszamy się do kancelarii po pomoc, a także etapu, na którym znajduje się sprawa, niezbędne będą nam inne dokumenty. Dla przykładu można tu wskazać, że będą to m.in.:

  • w sprawie o zapłatę – faktury, potwierdzenia zapłaty, korespondencja  z kontrahentem (nawet mailowa), potwierdzenie odbioru prac, towaru, dostawy, listy cmr, nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu. Dokumenty te pozwolą ustalić wysokość należności, jej wymagalność, wysokość zaległości, odsetek, terminy przedawnienia;
  • w sprawie karnej – w zależności od etapu postepowania: akt oskarżenia, protokoły przesłuchań, kopia opinii biegłych, postanowienia o przedstawieniu zarzutów, informację o świadkach zdarzenia, ich dane adresowe;
  • w sprawie o alimenty - akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa oraz wszelkie dokumenty dotyczące wysokości kosztów utrzymania dziecka i domu (w ramach kosztów utrzymania dziecka trzeba również pamiętać, że liczy się odpowiednia część kosztów utrzymania mieszkania, w którym dziecko zamieszkuje z ojcem lub matką), zaświadczenie o dochodach, informacje o miejscu zatrudnienia zobowiązanego do alimentacji i wysokości jego zarobków, a także informacje o ewentualnych innych osobach pozostających na utrzymaniu;
  • w sprawie spadkowej – informacje niezbędne do ustalenia kręgu spadkobierców, testament, oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, akty stanu cywilnego (niezbędne na etapie postępowania sądowego);
  • w sprawie o odpowiedzialność za długi  małżonka – umowy małżeńskie majątkowe, dokumenty potwierdzające należność: umowy, wyroki, informacje, co do daty zawarcia związku małżeńskiego, ewentualnego wyłączenia wspólności majątkowej, daty powstania zobowiązania;
  • w sprawach spółek prawa handlowego - wydruk z KRS lub chociaż ustalenie jego numeru, umowa spółki, czy jej statut. Jeśli pomoc prawa dotyczyć ma wyłączenia wspólnika, rozwiązania spółki, czy uchylenia uchwały wspólników, albo walnego zgromadzenia spółki, należy obok odpisu KRS przynieść uchwałę, którą chcemy zaskarżyć, czy zgromadzić dowody na potwierdzenie tez, które mają być podstawą do rozwiązania spółki, bądź wyłączenia z niej wspólnika. W przypadku kwestionowania prawidłowości podjęcia uchwały dobrze jest również odszukać zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wraz z załącznikami.
  • w sprawach o odszkodowanie komunikacyjne – akta likwidacyjne szkody od ubezpieczyciela, o ile jesteśmy w ich posiadaniu, zdjęcia, protokoły Policji, oświadczenia sprawcy, kopie dowodów ubezpieczenia OC, wycenę rzeczoznawcy majątkowego, o ile była wykonywana.

Istotne znaczenie ma także to, z czym udajemy się do adwokata. W przypadku, gdy chcemy uzyskać wyłącznie  poradę prawną często wystarczające będą informacje przekazane ustnie. Praktyka pokazuje jednak, że choć dobrze znamy swoją sprawę, to w trakcie spotkania okazuje się, że nie pamiętamy tego, o co adwokat nas pyta. Dlatego też, nawet w przypadku chęci uzyskania wyłącznie porady prawnej, a nie zlecania adwokatowi sprawy, analiza dokumentów przez adwokata jest bardzo ważna. Daje ona nam pewność, że porada będzie wyczerpująca, indywidualna i będzie uwzględnia wszystkie aspekty konkretnej, naszej sprawy, a nie będzie stanowić jedynie ogólnej informacji o brzmieniu przepisów.

Skrupulatne przygotowanie się do spotkania z adwokatem zdecydowanie wpłynie na przyspieszenie działań podejmowanych przez kancelarię oraz skróci czas oczekiwania na efekt.