tel. kom. +48 537 944 445

Sprawy Rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, a także prowadzenie spraw przed sądem przy pełnej reprezentacji Klienta, w szczególności w sprawach:

  • ­o rozwód lub separację (kompleksowa reprezentacja w procesie o rozwód lub separację, udział w mediacjach i ustaleniach małżonków, rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie, rozwód z obcokrajowcem, podział majątku, sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem, sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego);
  • ­ o alimenty na dziecko, alimenty na żonę lub męża (pozew o alimenty, odpowiedź na pozew o alimenty, podwyższenie, obniżenie alimentów, zastępstwo procesowe stron przed sądem);
  • ­majątkowych małżonków (przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, wyłączenie odpowiedzialności za długi małżonka, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu np. zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym np. z uwagi na uzależnienie, zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty, małżeńskie umowy majątkowe, zniesienie wspólności ustawowej – intercyza, rozliczenia majątkowe pomiędzy konkubentami);
  • ­o władzę rodzicielską i  kontakty z dzieckiem (sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy związane z wydaniem dziecka , porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka, zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi, zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców, zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej);
  • ­o ustalenie rodzicielstwa (uznanie dziecka, sądowe ustalenie ojcostwa, zasądzenie alimentów na dziecko, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka).