tel. kom. +48 537 944 445

Sprawy Karne

Kancelaria oferuje swą pomoc w zakresie:

 • ­obrony Klienta we wszelkich postępowaniach na różnych jego etapach;
 • ­reprezentowania osób pokrzywdzonych i pomoc w zagwarantowaniu ich praw (np. jako pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, posiłkowego);
 • ­pomocy prawnej po uprawomocnieniu się orzeczeń, tj. na etapie postepowania wykonawczego.

Oferta Kancelarii Adwokackiej w zakresie spraw karnych obejmuje wszelkie dziedziny prawa, w tym m.in. prawo karne, karnoskarbowe, prawo wykroczeń, prawo karne gospodarcze, a w szczególności:

 • ­przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (m.in. o pobicie, bójka, uszczerbek na zdrowiu, nieumyślne spowodowanie śmierci, narażenie na niebezpieczeństwo, zabójstwo i pozostałe);
 • przestępstwa przeciwko mieniu (m.in. o kradzież, włamanie, rozbój, oszustwo, paserstwo, przywłaszczenie);
 • ­przestępstwa narkotykowe (m.in. o posiadanie narkotyków, handel narkotykami, wytwarzanie narkotyków);
 • ­przestępstwa komunikacyjne (m.in. wypadek drogowy, jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, utrata prawa jazdy, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych); 
 • ­przestępstwa gospodarcze (m. in. o oszustwo ubezpieczeniowe, pranie brudnych pieniędzy).

 

Pomoc Kancelarii obejmuje wszystkie etapy postępowania tj.:

 

 • ­postępowanie przygotowawcze – obejmujące reprezentację i ochronę interesów podejrzanego w toku postępowania prowadzonego przez Policję, Prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne w trakcie dochodzenia, śledztwa;
 • ­proces sądowy, na który składa się obrona Klienta w postępowaniu sądowym w postępowaniu zwyczajnym, uproszczonym, przyspieszonym, apelacyjnym i kasacyjnym; reprezentacja na posiedzeniach sądu; składanie wniosków dowodowych i zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa; o odmowie wszczęcia śledztwa; reprezentacja na posiedzeniach aresztowych sądu; reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego; bezpośredni kontakt z klientem w ośrodkach zamkniętych;
 • ­postępowanie wykonawcze – obejmujące składanie wniosków i zażaleń o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, a także o ułaskawienie.