tel. kom. +48 537 944 445

Obsługa prawna firm

W ramach swojej działalnośći Adwokat Edyta Świderska oferuje wyspecjalizowane usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Kancelaria prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną firm, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej.

 

ZAKRES STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię przy stałej obsłudze prawnej polega na:

  • udzielaniu porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta
  • sporządzeniu opinii prawnych
  • opiniowaniu i przygotowywaniu umów cywilnoprawanych
  • monitorowanie wierzytelności i ich egzekwowanie
  • sporządzanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz innymi podmiotami
  • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami lub z wierzycielami
  • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi