tel. kom. +48 537 944 445

Kancelaria

Kancelarię założyła i prowadzi adwokat Edyta Świderska. Adwokat udziela pomocy prawnej osobom indywidualnym, a także świadczy obsługę prawną przedsiębiorców, spółek, a także stowarzyszeń i fundacji.

W spektrum działania kancelarii znajdują się głównie sprawy rodzinne (m.in. sprawy o rozwód, o alimenty, o władzę rodzicielską, o kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa) oraz sprawy cywilne/gospodarcze (m.in. o zapłatę, o odszkodowanie) i spadkowe (m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, o niegodność dziedziczenia, o zachowek). Adwokat Edyta Świderska prowadzi także sprawy karne, występując w procesie jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak też przed sądem po wniesieniu aktu oskarżenia. Kancelaria świadczy nadto pomoc w sprawach administracyjnych, udzielając wsparcia „w walce z urzędami”, jak również reprezentując Klientów przed sądami administracyjnymi.

Pomoc adwokata obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism, pozwów, umów, reprezentowanie Klienta w negocjacjach i mediacjach, a także reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria położona jest w ścisłym centrum Szczecina. Oddalona jest ona jedynie o kilkaset metrów od gmachu Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, a także Sądu Okręgowego w Szczecinie (X Wydział Rodzinny),  czy budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie.

W lokalu, w którym mieści się siedziba Kancelarii Adwokackiej Edyty Świderskiej urzęduje także Notariusz.

Zakresem terytorialnym działania kancelarii objęty jest w szczególności okręg apelacji szczecińskiej. Adwokat podejmuje również działania na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także w razie takiej potrzeby na terenie całego kraju.