tel. kom. +48 537 944 445

Jak przygotować się do spotkania z adwokatem?

Jak przygotować się do spotkania z adwokatem?

 W pierwszej kolejności należy podkreślić, że na spotkanie z adwokatem przygotować się warto. Umożliwi to bowiem już podczas pierwszej rozmowy ustalenie faktów w sprawie, co jest niezbędne, aby adwokat mógł udzielić pomocy prawnej. Tylko dokładna znajomości faktów umożliwi zdiagnozowanie problemu przez adwokata, ocenę szans oraz zagrożeń, a także określenie realnych celów i metod dalszego prowadzenia sprawy.

Przed spotkaniem z adwokatem należy więc przypomnieć sobie wszystkie istotne w sprawie fakty, a także przygotować wszystkie dokumenty związane ze sprawą, a następnie przynieść je na spotkanie. Jeśli  mamy wątpliwość, czy dany dokument jest istotny, czy tez nie, to lepiej jest go wziąć ze sobą na spotkanie. Profesjonalna wiedza adwokata pozwoli mu lepiej ocenić, czy dokument ma znaczenie w sprawie, czy zawiera istotne informacje, czy może posłużyć jako dowód w postępowaniu przed sądem. Zdarza się bowiem, że w naszej ocenie nieistotny zapisek kontrahenta na fakturze stanowi istotny dowód w sprawie

 

W zależności od rodzaju sprawy, z którą zgłaszamy się do kancelarii po pomoc, a także etapu, na którym znajduje się sprawa, niezbędne będą nam inne dokumenty. Dla przykładu można tu wskazać, że będą to m.in.:

  • ­          w sprawie o zapłatę – faktury, potwierdzenia zapłaty, korespondencja  z kontrahentem (nawet mailowa), potwierdzenie odbioru prac, towaru, dostawy, listy cmr, nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu. Dokumenty te pozwolą ustalić wysokość należności, jej wymagalność, wysokość zaległości, odsetek, terminy przedawnienia;
  • ­          w sprawie karnej – w zależności od etapu postepowania: akt oskarżenia, protokoły przesłuchań, kopia opinii biegłych, postanowienia o przedstawieniu zarzutów, informację o świadkach zdarzenia, ich dane adresowe;
  • ­          w sprawie o alimenty - akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa oraz wszelkie dokumenty dotyczące wysokości kosztów utrzymania dziecka i domu (w ramach kosztów utrzymania dziecka trzeba również pamiętać, że liczy się odpowiednia część kosztów utrzymania mieszkania, w którym dziecko zamieszkuje z ojcem lub matką), zaświadczenie o dochodach, informacje o miejscu zatrudnienia zobowiązanego do alimentacji i wysokości jego zarobków, a także informacje o ewentualnych innych osobach pozostających na utrzymaniu;
  • ­          w sprawie spadkowej – informacje niezbędne do ustalenia kręgu spadkobierców, testament, oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, akty stanu cywilnego (niezbędne na etapie postępowania sądowego);
  •          w sprawie o odpowiedzialność za długi  małżonka – umowy małżeńskie majątkowe, dokumenty potwierdzające należność: umowy, wyroki, informacje, co do daty zawarcia związku małżeńskiego, ewentualnego wyłączenia wspólności majątkowej, daty powstania zobowiązania;
  • ­          w sprawach spółek prawa handlowego - wydruk z KRS lub chociaż ustalenie jego numeru, umowa spółki, czy jej statut. Jeśli pomoc prawa dotyczyć ma wyłączenia wspólnika, rozwiązania spółki, czy uchylenia uchwały wspólników, albo walnego zgromadzenia spółki, należy obok odpisu KRS przynieść uchwałę, którą chcemy zaskarżyć, czy zgromadzić dowody na potwierdzenie tez, które mają być podstawą do rozwiązania spółki, bądź wyłączenia z niej wspólnika. W przypadku kwestionowania prawidłowości podjęcia uchwały dobrze jest również odszukać zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wraz z załącznikami.
  • ­          w sprawach o odszkodowanie komunikacyjne – akta likwidacyjne szkody od ubezpieczyciela, o ile jesteśmy w ich posiadaniu, zdjęcia, protokoły Policji, oświadczenia sprawcy, kopie dowodów ubezpieczenia OC, wycenę rzeczoznawcy majątkowego, o ile była wykonywana.

Istotne znaczenie ma także to, z czym udajemy się do adwokata. W przypadku, gdy chcemy uzyskać wyłącznie  poradę prawną często wystarczające będą informacje przekazane ustnie. Praktyka pokazuje jednak, że choć dobrze znamy swoją sprawę, to w trakcie spotkania okazuje się, że nie pamiętamy tego, o co adwokat nas pyta. Dlatego też, nawet w przypadku chęci uzyskania wyłącznie porady prawnej, a nie zlecania adwokatowi sprawy, analiza dokumentów przez adwokata jest bardzo ważna. Daje ona nam pewność, że porada będzie wyczerpująca, indywidualna i będzie uwzględnia wszystkie aspekty konkretnej, naszej sprawy, a nie będzie stanowić jedynie ogólnej informacji o brzmieniu przepisów.

Skrupulatne przygotowanie się do spotkania z adwokatem zdecydowanie wpłynie na przyspieszenie działań podejmowanych przez kancelarię oraz skróci czas oczekiwania na efekt.